راهنمای ثبت نام
1.لطفا نام  و نام خانوادگی خود را وارد کنید(  با همین نام باید برداشت کنید پس لطفا نام صحیح را وارد کنید)

۲:نام کاربری خود را وارد کنید

۳:لطفا ایمیل صحیح خود را که نام کاربری شما هم خواهد بود وارد کنید.
4.رمز عبور خود را وارد کنید

5.رمز عبور خود را مجددا  وارد کنید.
6:لطفا شماره موبایل صحیح خود را با قرار دادن کد +۹۸ در ابتدای ان وارد کنید.

7:این قسمت واحد پول حساب شما می باشد.

8.شماره کارت بانکی خود را وارد کنید

9:
تایید سن 18سال به بالا بودن شما

برگه پیش بینی 0
مبلغ پیش بینی :
تومان
ضریب کل :
0.00
مبلغ برد :
0.00 تومان